Категории

Архив новини

Теми

Регламент

Регламент за участие в държавното първенство по ски за журналисти

І. Регламентът се отнася само за участниците извън членовете на БСКЖ.

ІІ. Спазването на настоящия регламент се контролира от тричленна комисия, съставена от членове на БСКЖ.

III. По силата на настоящия регламент журналистическа е дейността на работещите в отделите на печатни, електронни и онлайн медии:

 1. Международна информация,
 2. Вътрешна информация,
 3. Икономика,
 4. Анализи,
 5. Общество,
 6. Правен,
 7. Криминален,
 8. Социални проблеми,
 9. Бизнес,
 10. Коментатори,
 11. Мнения
 12. Култура,
 13. Спорт,
 14. Фоторепортери,
 15. Реклама,
 16. Кореспонденти
 17. Секретариат.

ІV. В тези отдели, журналистически са длъжностите:

 1. Редактор,
 2. Репортер,
 3. Водещ,
 4. Коментатор (анализатор, наблюдател),
 5. Режисьор (не: на пулт, асистент, звуко и тон),
 6. Оператор (не: асистент и надписи),
 7. Фотограф,
 8. Дизайнер (нововъведена),
 9. Продуцент (нововъведена),
 10. Директор (програмен, творчески),
 11. Член на УС и на Надзорен съвет,
 12. Кореспондент,
 13. Сценарист,
 14. PR (пресдиректор, прессекретар, пресаташе, пресслужба).
 15. Уеб оператор, мениджър на сайт на електронна медия.

V. Не са журналистически длъжностите:

 1. Надписи,
 2. Кран,
 3. Осветление,
 4. Хореограф,
 5. Аранжимент,
 6. Стейдж мениджър (сценичен работник),
 7. Ръководител студио, асистент студио,
 8. Декори,
 9. Организатор,
 10. Продажби,
 11. Програма,
 12. Човешки ресурси,
 13. Юридически (правен) отдел,
 14. Финанси,
 15. Администрация (административен директор),
 16. Сътрудник и офис сътрудник,
 17. Грим,
 18. Прически,
 19. Стилист,
 20. Аниматор публика,
 21. Координатор,
 22. Транспорт, шофьор,
 23. Охрана,
 24. Монтажист,
 25. Преводач или озвучител,
 26. Музикален оформител,
 27. Звукооператор,
 28. Звукотехник,
 29. Архив,

VI. При проверката за правоучастие, Комисията ще разглежда всеки отделен случай и стриктно ще следва актуалните принципи на Международния ски клуб на журналистите /SCIJ/. За целите на проверката, участниците представят:

 1. Журналистическа или редакционна карта.
 2. Ако медията няма такива, се представя удостоверение от нея, че кандидатът работи там като журналист.
 3. Ако кандидатът е нещатен (или на свободна практика) се представя същото удостоверение.
 4. При последните два случая, удостоверението е валидно само на официална бланка, с антетка, в която фигурира логото на медията и е подписано от главния (генералния) редактор (директор, управител).

VII. С участието си в Държавното първенство по ски за журналисти, всеки участник се задължава да публикува минимум 1 журналистически материал за проявата в представляваната от него медия. Публикуваният материал се предоставя на БСКЖ за добавяне в изготвяния ежегоден пресбук от събитието за партньорите на Клуба.

Последна актуализация: 10 януари 2014