Категории

Архив новини

Теми

Членове

Управителен съвет

Александър Богоявленски - председател
Пламен Вълков – главен секретар
Веселина Маринова
Любомир Бояджиев
Юлиян Стоянов

Членове

Анна Драганова
Антон Марчев
Асен Минчев
Благой Момчилов
Борислав Костурков
Василена Чонова-Тасева
Васко Михайлов
Весела Владкова
Веселин Константинов
Георги Петровски
Десислава Кулелиева
Евгени Дончев
Евгени Петров
Елена Гюрова
Кирил Константинов
Любомир Михайлов
Мария Горненска
Милена Димитрова
Надежда Чипева
Петър Горненски
Сирма Пенкова
Тихомир Шолев
Тодор Шабански

Верни приятели, които вече не са между нас

Петър Илиев
Майя Стефанова
Емил Чакалов

Условия за членство

Член на Българския ски-клуб на журналистите може да бъде само професионален журналист, български гражданин, който практикува ски спорта и владее поне един от официалните езици на Международния ски клуб на журналистите – френски и английски и ползва втори чужд език. Към датата на приемането му кандидатът трябва да упражнява активно журналистическа дейност и да притежава най-малко 2 години професионален журналистически стаж.
Според устава на сдружението членове на клуба могат да бъдат хора, активно упражняващи журналистическа дейност в печата и електронните медии, пенсионирани са като журналисти или са членове на национална журналистическа организация.

Нови членове се приемат само от Общото събрание на клуба веднъж годишно. Кандидатите трябва да отправят писмена молба до Управителния съвет, придружена от мотивирани писмени препоръки от най-малко двама членове на клуба. Управителния съвет разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото Събрание. Приемането на членовете става с тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите.

Изпрати молба за членство от тук:

[customcontact form=2]

Виж още: Устав на Български ски клуб на журналистите

За допълнителна информация пишете на: club (at) scij.bg